NEXTacademy

Continue kennisontwikkeling met de NEXTacademy
Het is druk in het notariaat, heel druk. De werkdruk is hoog, kantoren nemen steeds meer personeel aan en de uitdaging is om zo efficiënt mogelijk te blijven werken. Als gevolg daarvan krijgen wij van kantoren steeds vaker de vraag of er ook klassikale workshops/trainingen door ons worden aangeboden voor (specifieke functies in) NEXTassyst. En niet alleen bij nieuwe medewerkers blijkt hier behoefte aan te zijn maar, vanwege alle nieuwe functionaliteiten, ook bij bestaande medewerkers.

Trainingen
Bij de NEXTacademy vindt u verschillende soorten trainingen en workshops. Door middel van deze trainingen kunnen medewerkers hun kennis verdiepen waardoor zij sneller en efficiënter gebruik kunnen maken van NEXTassyst. 

Locaties & Data
Ieder kwartaal is het mogelijk om een van deze trainingen te volgen op ons kantoor in Reeuwijk of Oosterhout. De meeste trainingen duren maximaal een dagdeel. Desgewenst kunnen de trainingen op een externe locatie of inhouse gegeven worden. Per training/workshop kunt u via de button meer informatie de data vinden. Of kijkt u in onze kalender met alle mogelijke data op een rij.

 
 

Workshop Nieuwe functionaliteiten

Elk kwartaal krijgt NEXTassyst een grote update en worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en bestaande verbeterd. Deze kunt u altijd terugvinden in de releasenotes maar het is vaak fijn om deze functionaliteit live te zien. In de Workshop Nieuwe functionaliteiten worden deze behandeld.

Training NEXTassyst en de koppeling met AFAS profit (specifieke training voor financiële afdelingen)

NEXTassyst wordt geleverd met een koppeling met het boekhoudpakket AFAS Profit. In deze training wordt uitgelegd hoe de vele mogelijkheden van AFAS Profit kunnen worden ingezet.

Training hergebruik antwoorden

één keer een vragenlijst invullen en op basis daarvan alle documenten in een dossier aanmaken. Zo gemakkelijk kan het zijn. Tijdens deze training leert u hoe de codering hiervoor vastgelegd moet worden.

Training Modellen/Designer basis

Waarom gegevens dubbel en handmatig invoeren terwijl dit maar één keer hoeft, namelijk in NEXTassyst? Door gebruik te maken van intelligente modellen kunt u deze repeterende handelingen voorkomen. In deze training leert u de basis hiervan.

Workshop CTR/CDR

In deze workshop staat het CTR en het CDR centraal. U leert hoe u CTR geheel geintegreerd vanuit NEXTassyst kunt gebruiken. Daarnaast brengen we u exact op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het CDR vanuit NEXTassyst.

Workshop ECH

In NEXTassyst kunt u ECH volledig geintegreerd gebruiken zonder dat u nog gebruik hoeft te maken van de webapplicatie van ECH. In deze workshop leggen wij u precies uit hoe u ECH vanuit NEXTassyst gebruikt, zowel voor passeerzaken als voor afloszaken.

Basiscursus NEXTassyst

In deze cursus wordt de basis van NEXTassyst uitgelegd. U leert onder andere navigeren in NEXTassyst, het aanmaken van dossiers en relaties, het koppelen van partijen en registergoederen, het maken en aanpassen van documenten en het maken van agenda-afspraken.

Training gevorderd gebruik NEXTcontroller voor controllers

Met de NEXTcontroller kunt u geautomatiseerd gegevens uit NEXTassyst én AFAS Profit of elke andere gegevensbron combineren. Na deze training kunt u onder andere rapporten draaien en interpreteren, omgaan met draaitabellen en bestaande tabellen ombouwen.

Training gebruik NEXTcontroller voor administrateurs

Met de NEXTcontroller kunt u geautomatiseerd gegevens uit NEXTassyst én AFAS Profit of elke andere gegevensbron combineren. Tijdens deze training wordt de werking en praktijk van de NEXTcontroller getoond en worden standaard toegepaste begrippen uitgelegd.