NEXTportal – een jaar later

Hoe bouw je een nieuw product waar onze kantoren ook daadwerkelijk wat aan hebben? Dat is de vraag die wij ons stelde voordat we de NEXTportal gingen bouwen. Het antwoord was door het samen te ontwikkelen met onze klanten. Zij moeten er immers dagelijks mee werken. En zo geschiedde. Inmiddels is het één jaar geleden sinds de livegang van de NEXTportal, tijd om terug maar ook vooral vooruit te kijken. 


NEXTportal in een notendop 
De NEXTportal is hét medium om op een AVG-proof wijze te communiceren met uw cliënt. Met de NEXTportal heeft de cliënt 24/7 inzage in haar dossiers. Alle concepten, afschriften, correspondentie en afrekeningen zijn eenvoudig te raadplegen. De cliënt kan zelf ook documenten uploaden. Ook partijen zoals makelaars, adviseurs en andere bij het dossier betrokken partijen kunt u toegang geven tot documenten via de NEXTportal, gewoon vanuit NEXTassyst: simpel, veilig en efficiënt. 


De cijfers
In het afgelopen jaar hebben we samen met u de NEXTportal in gebruik genomen, talloze documenten gedeeld en de functionaliteiten doorontwikkeld. Maar waar praten we dan over? Trots kunnen we u melden dat de portal inmiddels door 75 notariskantoren wordt gebruikt. 

Deze kantoren bedienen met de NEXTportal ruim 33.000 cliënten. Met deze cliënten zijn in totaal 235.000 (!) documenten gedeeld in 24.000 dossiers. Cliënten hebben zelf 10.000 documenten geüpload en in totaal zijn er 6.500 formulieren ingevuld. Cijfers om met zijn allen trots op te zijn. En dit is gelukkig pas het begin! 
 
Functionaliteiten
In het afgelopen jaar hebben wij op basis van jullie feedback hard gewerkt om de NEXTportal door te ontwikkelen. Zo zijn er talloze aanpassingen geweest. Aan de inlogprocedure, overzichten binnen NEXTassyst, het verbeteren van het gebruik van formulieren, het toevoegen van tekstfragmenten, het (automatisch) herinneren van cliënten enzovoort enzovoort. 

Formulieren
Twee functionaliteiten die al langer in de NEXTportal zitten maar die nog door lang niet alle kantoren worden gebruik is het gebruik van formulieren. U heeft als kantoor de mogelijkheid om een (inlichtingen)formulier naar de cliënt te sturen. Deze kan hij/zij online in de portal invullen en terugsturen. Uiteraard hoeft de cliënt het formulier niet in één keer in te vullen maar kan hij/zij deze pauzeren en op een later moment afmaken en versturen. 

Cliënt kan zelf documenten uploaden
Een tweede functionaliteit die optimaler gebruikt kan worden, is de mogelijkheid voor cliënten om zelf documenten te uploaden. Zo kan de cliënt zelf zaken als legitimatiebewijzen en dergelijke digitaal en op een veilige manier aanleveren.  Dit kan alleen indien er een upload verzoek door kantoor is verstuurd naar de klant.

Alle begin is moeilijk
Het ontwikkelen van een nieuw product gaat met vallen en opstaan en ieder nieuw product bevat kinderziektes. Dat was bij de NEXTportal niet anders, alle begin is moeilijk zoals het spreekwoord zegt. Daarom zijn wij trots en blij dat u zo massaal vertrouwen heeft in onze (nieuwe) producten en dat u de moeite heeft genomen om samen met ons de NEXTportal in het afgelopen jaar verder te ontwikkelen. Zonder u waren wij nu niet zover geweest. 

Toekomst
Betekent dit dat de NEXTportal nu perfect is? Nee, gelukkig niet. Er blijven (altijd) nog genoeg zaken om te verbeteren en uit te bouwen. Er staan al diverse nieuwe features op de planning. Zo is het inmiddels mogelijk om via NEXTassyst declaraties te versturen met een iDEAL link zodat cliënten deze direct via iDEAL kunnen betalen. 

Op korte termijn wordt het ook mogelijk om deze iDEAL link via de NEXTportal te sturen. Daarnaast wordt ook Two Factor Authentication (2FA) mogelijk. Dit is een authenticatie methode waarbij de cliënt twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang tot te krijgen, inclusief sms verificatiecode. 

Mist u iets of werkt iets volgens u niet naar behoren? Blijf dit aan ons melden zodat we dit kunnen verbeteren. 

Martin Duijs